Atesty i certyfikaty

Mimo iż suplementy diety zwykle nie mają skutków ubocznych i ich stosowanie nie wiąże się z większym niebezpieczeństwem, warto w przypadku rozpoczynania stosowania każdego z nich zasięgnąć informacji, jakie dany preparat posiada atesty i certyfikaty. Ma to duże znaczenie, bo dzięki temu można określić wiele cech preparatu, które mogą być niezwykle istotne, mimo iż na co dzień zwykle w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Chodzi tu na przykład o takie aspekty, jak naturalność danego produkty (czyli o to, czy jego składniki są pochodzenia naturalnego, czy też są uzyskane w wyniku sztucznych zabiegów i reakcji chemicznych), sposób pozyskiwania składników, z jakich produkt został wytworzony (na przykład, czy wyciągi roślinne pochodzą z roślin z upraw ekologicznych), technologie, jakie zostały zastosowane podczas produkcji, kwestia bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego (czy wytwarzanie produktu w jakiś sposób zagraża środowisku naturalnemu) czy zawartość składników syntetycznych.

Choć często nie zwracamy na to uwagi, zwłaszcza osoby, które nie mają na ten temat żadnej wiedzy, ma to wielkie znaczenie dla naszego organizmu, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania danego produktu w poszczególnych przypadkach, jak i skuteczność preparatu w danym organizmie.

Dzięki temu, że produkty firmy Cali Vita® posiadają wszystkie najważniejsze atesty i certyfikaty, każdy z konsumentów może przekonać się o tym, że są to preparaty najwyższej jakości i w stu procentach bezpieczne dla organizmu, spełniające najbardziej restrykcyjne normy określone przez przepisy dotyczące leków. Dotyczy to nie tylko przepisów i atestów amerykańskich, gdzie produkty są wytwarzane, ale też wszystkich krajów, w których są sprzedawane, co tylko potwierdza ich najwyższą jakość i całkowite bezpieczeństwo oraz zgodność z wszelkimi istniejącymi normami, których producenci suplementów diety i wyrobów medycznych muszą przestrzegać

Polskie Atesty i Certyfikaty

Dzięki temu, że wszystkie suplementy oferowane przez firmę CaliVita® są wyprodukowane na bazie tylko naturalnych składników, są w stu procentach bezpieczne dla ludzkiego organizmu i można je stosować bez porozumienia z lekarzem, jednak pod warunkiem, że będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami i dawkowaniem – wszystkie te informacje uwzględnione są na etykiecie każdego produktu. Wszystkie produkty posiadają zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego, które jest wymagane dla wszystkich dietetycznych środków spożywczych dystrybuowanych na polski rynek.

Ponadto każda partia produktów, która przybywa z USA, gdzie została wyprodukowana, podlega obowiązkowej kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w efekcie badań otrzymuje orzeczenie o braku zastrzeżeń tego organu do importowanych środków przeznaczonych do spożycia. To daje gwarancję, że są one bezpieczne i nie zagrażają zdrowiu konsumentów.

Jeśli chodzi o kosmetyki oferowane przez firmę CaliVita, to one również posiadają wymagane atesty i certyfikaty, jakie przewiduje dla tego typu środków polskie prawo. Najważniejszym wśród nich jest zezwolenie na dopuszczenie preparatów do obrotu, które wydawane jest przez PZH – Polski Zakład Higieny.

Światowe Atesty i Certyfikaty

CaliVita® bardzo dba o to, by każdy z jej produktów spełniał wszystkie światowe normy, nawet te nakładające na nią przestrzeganie najbardziej rygorystycznych przepisów. Wśród posiadanych przez firmę certyfikatów znajdują się m.in. certyfikaty GMP i FDA, które udowadniają, że preparaty nimi opatrzone reprezentują najwyższą jakość, ich stosowanie jest w pełni bezpieczne,a  co więcej, mieszczą się one w ramach tzw. dobrej praktyki produkcyjnej.

Jeśli chodzi o certyfikat GPM, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej, to jest to certyfikat, który przyznaje się produktom, które produkowane są pod surową kontrolą, obejmującą wszystkie etapy produkcji, już od selekcji składników, z których preparaty zostaną wykonane, po ich zapakowanie i dystrybucję. Posiadające ten certyfikat produkty są więc w 100% bezpieczne dla ludzkiego zdrowia, a ich skład musi zgadzać się z tym, co jest podane na opakowaniu – nie mogą zawierać żadnych dodatkowych substancji, np. dostałych się tam w formie zanieczyszczeń, a przez to działają dokładnie tak, jak opisuje to producent. Produkty posiadające certyfikat GMP mogą ubiegać się o otrzymanie innego, niemniej ważnego certyfikatu – FDA.

Najważniejsze aspekty GMP

Produkty, które ubiegają się o otrzymanie certyfikatu GMP, muszą wykazać się najwyższą jakością, na którą składa się wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą:

  • jakość składników użytych do wytworzenia danego produktu,
  • stopień przestrzegania technologii produkcji,
  • wysoki stopień higieny utrzymywanej w maszynach i wszelkich urządzeniach używanych przy produkcji preparatu,
  • przestrzeganie surowych przepisów dotyczących procesu czyszczenia i dezynfekcji wszystkich używanych sprzętów,
  • restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny przez personel,
  • zachowanie odpowiedniego stanu budynku zakładu i jego otoczenia,
  • przestrzeganie właściwych warunków magazynowania surowców używanych do wytwarzania produktów i gotowych produktów,
  • sposób dystrybuowania produktu.

Producent, któremu zależy na uzyskaniu certyfikatu GMP dla swojego produktu, musi bardzo rygorystycznie przestrzegać wymienionych wyżej warunków, ale wcale nie są one jedynymi i istnieje jeszcze wiele obostrzeń, których koniecznie trzeba przestrzegać. Jeśli zaś na którymś z etapów produkcji okaże się, że coś nie mieści się w ramach Dobrej Praktyki Produkcyjnej, producent może stracić zarówno certyfikat GMP, jak i inny ważny, wiążący się z nim certyfikat – FDA, który przyznawany jest przez Amerykańską Agencję do spraw Żywności i Leków. Agencja ta w USA zajmuje się rygorystyczną kontrolą leków i środków spożywczych, a otrzymać może go jedynie producent, który posiada już certyfikat GMP.

By produkt mógł otrzymać certyfikat FDA, musi spełniać dwa warunki:

  • jego stosowanie musi być w pełni bezpieczne i nie wiązać się z żadnymi, nawet minimalnymi skutkami ubocznymi,
  • opisy podawane przez producenta dotyczące dawkowania, działania czy składu preparatu muszą być sformułowane w sposób jasny, zrozumiały i nie pozostawiający żadnych wątpliwości.

Warto dodać, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków jest jednym z najbardziej surowych organów kontrolnych, dlatego przyznany przez nią certyfikat jest potwierdzeniem najwyższej jakości i stuprocentowego bezpieczeństwa danego preparatu.